top of page

İzmir EMDR Terapisti | EMDR Nedir ? EMDR Depresyon İlişkisi

Güncelleme tarihi: 4 Ara 2022

EMDR (Göz hareketleri ile duyarsızlaştırma ve yeniden işleme), depresyona karşı yardımcı olabilen ilaçsız bir terapi yöntemidir.

Uzun yıllardır depresyon için bilinen psikoterapi ve antidepresanlar, hala uygulanan terapiler olmakla beraber, artık depresyon yaşayan kişilerde pozitif sonuçlar veren EMDR terapisi de tüm dünyada terapistler tarafından uygulanmaktadır.

İzmir Emdr Terapisi

EMDR ile depresyonun üstesinden gelmek

EMDR, 1980'li yılların sonlarında, travma sonrası stres bozukluğu(TSSB)’nun tedavisi için, Psikolog Frances Shapiro tarafından geliştirildi. Ancak araştırmalar, depresyon da dahil olmak üzere, anksiyete(kaygı bozukluğu), panik atak, çocukluk çağı travmaları, fibromiyalji, migren ve fobiler gibi bir çok ruhsal ve zihinsel rahatsızlık için de EMDR terapisinin yararlı olduğunu göstermiştir.

Hayatında önemli bir ya da birden fazla travmaya maruz kalmış ve yaşanan travmanın etkilerinin hala devam etmesi nedeniyle, yaşamı olumsuz yönde etkilenen bir kişiye EMDR terapisinin uygulanması, hızlı ve etkili sonuçlar vermektedir.

Araştırmalar sonucunda kişide depresyona neden olduğu düşünülen geçmiş yaşam travmaları;

  • Çocukluk çağında istismara veya ihmale uğramak (fiziksel/ruhsal/cinsel),

  • Ciddi bir kaza(trafik, yangın vb.) geçirmek,

  • Doğal afet yaşamak (deprem, sel vb.),

  • Doğal olmayan bir olaya şahit olmak (cinayet, hırsızlık vb.),

  • Alkolizmli bir ebeveyn ile büyümek,

  • Devam eden veya çoklu evlilik dışı ilişkiler yaşamak,

  • Zihinsel rahatsızlığı olan aile bireyi ile yaşamak,

  • Kayıp ve yas yaşamak,

  • Yoksulluk çekmek vb…

EMDR nasıl yapılır? - İzmir EMDR Terapisi

Travmatik bir olay meydana geldiğinde, travmanın görüntüleri, inançlar, hissedilen duygular ve beden duyumları, bir buz kalıbı gibi donarak, beynin bellek sistemlerine kaydedilip depolanır. Bu nedenle, bir travma günlük koşullar tarafından tetiklendiğinde, birey sanki deneyimi yeniden yaşıyormuş gibi büyük bir endişe ve korku yaşayabilir. EMDR bu depolanmış buz kalıbını(travmayı) çözer, böylece duyarsızlaştırma gerçekleşir.

EMDR terapisi, sekiz evreyi içerir ve terapistin danışana prosedürü açıkladığı, kapsamlı bir şekilde danışanın öyküsünü dinleyip danışanla uyumlandığı, birkaç seanslık bir süreç ile başlar. EMDR uygulanması sırasında, danışan travmatik olaya ve bu olaya eşlik eden duyumlara ve duygulara odaklanırken, terapistin sağ sola hareket eden parmağını gözleri ile takip eder. (Gözle takip EMDR’ın en sık kullanılan şeklidir, ancak bazı terapistler işitsel tonlar veya dokunuşlar da kullanırlar.) Ardından, danışanın bu travmatik olay hakkında sıkıntısı kalmayana kadar bu teknik defalarca tekrarlanır.


EMDR Terapisinin Sonuçları

EMDR terapisi alan danışanlar, travmatik olayı hala hatırlayabilir, ancak ya daha az rahatsızlık hissederler ya da artık hiç sıkıntı yaşamazlar. Bazıları, travmatik olayın hafızalarında tipik bir hatıra gibi daha az belirgin olduğunu veya daha uzak hissettiklerini söylemektedir.

Beyin ona gelen her bilgiyi işler. Bu işleme sonucuna göre depolar. Araştırmalara göre beyin bu işleme olayını rem uykusu sırasında meydana gelen bilinçaltı işlemlerine benzer olarak yapar. Fakat bir travma anısında bu işleme sekteye uğrar. EMDR’da amaç işleme sürecini tekrar devreye sokmaktır. Bu şekilde, travmatik anının kişinin üzerinde sahip olduğu duygu yoğunluğunu ve anlam karmaşasını yeniden düzenlemektir. Geçmişte yaşanmasına rağmen şimdi hala aynı acıyı veren anıların EMDR sürecinden sonra anlam ve duygusunun değiştiği bilinmektedir.

İzmir Pera Psikoloji'den İzmir EMDR Terapisi için randevu alabilirsiniz.

Kaynakça; Eye Movement Therapy (EMDR) for Depression – ( (Kristen Stewart, Ted W. Raddell PhD – Everyday Health)

15 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

ÖFKE

Kommentare


bottom of page