Kurumsal Psikolojik Danışmanlık

Çalışanların motivasyonu fiziki çalışma ortamının uygunluğu, iş güvenliği, ücret sistemi, eğitim imkanı, yükselme olanağı gibi faktörlerin yanı sıra bireylerin iş veya özel yaşamlarından kaynaklanan psikolojik durumlarından da etkilenmektedir. Motivasyonu düşen çalışanlarda sıklıkla işe geç gitme, devamsızlık yapma, performansın ve buna bağlı olarak verimin düşmesi, iş doyumunun azalması, yönetici ve çalışanlar arasında uyumsuzluk gibi örgütsel açıdan da olumsuz sonuçlar doğmasına neden olmaktadır. Bunlar hem yöneticilerin ve çalışanların psikolojik rahatsızlıklar yaşamasına hem de örgütün maliyet yükünün artmasına yol açmaktadır. Yapılan çalışmalar depresyon probleminin yarattığı motivasyon eksikliğinin, anksiyete (kaygı) kaynaklı problemlerin yaratmış olduğu odaklanma ve dikkati sürdürme problemlerinin, öfke kontrol problemlerinin neden olduğu düşük toleransın ve iletişim çatışmalarının iş verimini düşürdüğünü göstermektedir. Bunun yanı sıra iş ve iş dışı stres kaynakları da çalışanların başetme mekanizmalarının zorlanmasına ve verimliliğinin düşmesine neden olmaktadır.

Çalışan destek programının amacı yönetici ve çalışanların iş ve iş dışı psikolojik destek ihtiyaçlarını karşılamak, psikolojik iyi oluş düzeylerini yükseltmek ve böylece işe yönelik motivasyonun ve verimliliğin artmasını sağlamaktır. Bu program ile yalnızca yönetici ve çalışanlara değil, onların stres düzeylerinin artmasına yol açabilen aile bireylerine de çocuk, ergen ve yetişkinler için bireysel terapi, çift terapisi, aile terapisi ve cinsel terapi hizmetleri sunulmaktadır.

Pera Psikolojik Danışmanlık Merkezi olarak sunmuş olduğumuz Çalışan Destek Programında iki haftada bir gün üç saat olmak üzere kurumda psikolojik danışmanlık hizmeti verilmektedir. Bu üç saatlik sürede daha önceden kurum tarafından belirlenmiş olan randevu sistemine göre yönetici ve çalışanlarla 30 dakikalık görüşmeler gerçekleştirilmekte, değerlendirme sonrasında bireyin ihtiyacına uygun olarak bilgilendirme ve yönlendirilme yapılmaktadır. Buna ek olarak psikolojik destek süreci başlatmak için merkezimiz bünyesinde bulunan uzmanları seçen çalışanlara %15 oranında indirim yapılmaktadır.